Kontakt

Stowarzyszenie Sportowe
"Amatorska Liga Koszykówki"
ul. Żytnia 1
25-018 Kielce

Prezes - Witold Żarnotal
e-mail: zarnotal@op.pl

Wice Prezes - Robert Kajda
e-mail: robert_kajda@wp.pl

Administrator strony - Bartosz Gałuszka
e-mail: bgaluszka@kint.pl